Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 40 Szybki kontakt: (013) 44-640-40, (013) 44-654-29

opłaty

Kolejna podwyżka opłat za media

Kolejna podwyżka opłat za media

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle z kolejną nową taryfą, tym razem Taryfą dla Ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle poinformowało, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.48.2023.EŚ z dnia 22 listopada 2023 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła. Taryfa została opublikowana na stronie Biuletynu Branżowego […]

Czytaj więcej

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Jaśle

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Jaśle Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że otrzymała Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 27 października 2023 r. znak: RZ.RZT.70.60.2023., z której wynika, że  z dniem 11 listopada 2023 r. wejdzie w życie […]

Czytaj więcej

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Jaśle
PODWYŻKI CEN ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ

PODWYŻKI CEN ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ

PODWYŻKI CEN ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ Podwyżki cen za zakup energii cieplnej w Jaśle stają się faktem. Od 2 września br. zacznie obowiązywać nowa taryfa ciepła dla MPGK sp. z o.o. w Jaśle. 19 sierpnia br. wpłynęła oficjalna informacja Spółki o nowych cenach i stawkach opłat. Zmiana taryfy była nieunikniona, ale skala wysokości wzrostu opłat nas […]

Czytaj więcej

Nie będzie zmiany cen za wodę i odbiór ścieków na terenie miasta Jasła

Nie będzie zapowiadanej wcześniej od 1 czerwca 2020 r. podwyżki cen za dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych do gospodarstw domowych w Jaśle. Pozostali odbiorcy będą wnosić opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą. Rada Miejska Jasła w dniu 25 maja br. podejmując Uchwałę nr XXIX/243/2020 uruchomiła dopłaty z budżetu miasta w wysokości planowanych podwyżek. Zarząd Jasielskiej Spółdzielni […]

Czytaj więcej

Nie będzie zmiany cen za wodę i odbiór ścieków na terenie miasta Jasła