Logo JSM

WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2023 rok – podsumowanie

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Walne Zgromadzenie odbyło się w trzech częściach w dniach od 22 do 24 maja 2024 r.  Do udziału w w/w częściach Walnego Zgromadzenia  uprawnionych było 5054 członków Spółdzielni.  

Łącznie w dniach: od 22 do 24 maja 2024 r.  wydano 62 mandaty członkom Spółdzielni co stanowi 1,23 %  ogólnej liczby uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków.

Przebieg trzech części Walnego Zgromadzenia został udokumentowany w 3 protokołach, które są udostępniane tylko członkom Spółdzielni w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni z wyłączeniem środy od godziny 900 do 1400 w siedzibie Spółdzielni w Jaśle ul. 3-go Maja 40 – II piętro.

Na dzień 27 maja 2024 r. Zarząd działając na podstawie  § 139 ust. 7 Statutu zwołał posiedzenie Zarządu z udziałem Przewodniczących i Sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia celem stwierdzenia, które z uchwał wynikających z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymało wymaganą Statutem ilość głosów. Z posiedzenia Zarządu z udziałem Przewodniczących trzech części Walnego Zgromadzenia został sporządzony protokół Zarządu, w którym wzięli udział Przewodniczący 3 części WZCz – uchwały WZCz – wyniki, który po przeczytaniu został zaakceptowany przez wszystkich obecnych i podpisany. Zgodnie z § 139 ust. 5 Statutu 10 uchwał otrzymało wymaganą Statutem ilość głosów i zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywane w trzech częściach w dniach od 22 do 24 maja 2024 r.  

Z  treścią podjętych uchwał można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni w Jaśle ul. 3-go Maja 40 – II piętro.

                                                                                                Jasło, dnia 28 maja 2024 r.

Materiały sprawozdawcze będące przedmiotem obrad WZCz JSM: