Woda

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Jaśle

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że otrzymała Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 27 października 2023 r. znak: RZ.RZT.70.60.2023., z której wynika, że  
z dniem 11 listopada 2023 r. wejdzie w życie nowa taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Jasło przygotowana na okres następnych 3 lat.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że do 15 listopada 2023 r. zostaną dokonane zdalne odczyty stanów liczników wody (wodomierzy) zlokalizowanych w Państwa lokalach mieszkalnych i użytkowych. Dokonane odczyty stanu wodomierzy zostaną uwzględnione w rozliczeniu dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych za II półrocze br. Obecność w lokalu nie jest konieczna.

Wprowadzenie nowej taryfy oznacza zmianę dotychczas ponoszonych wydatków z tytułu zakupu zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków, a tym samym zachodzi konieczność skorygowania ich wysokości w ramach comiesięcznych opłat czynszowych począwszy od 11 listopada 2023 r.

Uchwała Zarządu JSM nr 56/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w Jaśle.