Rada Nadzorcza

Składa się z 9 członków Spółdzielni wybranych na 3- letnią kadencję z nieograniczonej liczby kandydatów przez Walne Zgromadzenie Członków JSM.

Rada Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Rada Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zostały wybrane następujący członkowie  reprezentujący:

200x300

STÓJ Wiesław

Członek Rady

reprezentant I części WZCz JSM

wstoj@jsm-jaslo.com.pl

Leszek Woźniacki

WOŹNIACKI Leszek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

reprezentant II części WZCz JSM

lwozniacki@jsm-jaslo.com.pl

Danuta Zioła

ZIOŁA Danuta

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant II części WZCz JSM

dziola@jsm-jaslo.com.pl

Fbt

KOWALKOWSKA Aneta

Przewodnicząca Komisji GZM Rady

reprezentant III części WZCz JSM

akowalkowska@jsm-jaslo.com.pl

200x300

MYŚLIWIEC Marek

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant IV części WZCz JSM

mmysliwiec@jsm-jaslo.com.pl

Buba Krzysztof

BUBA Krzysztof

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant V części WZCz JSM

kbuba@jsm-jaslo.com.pl

Rafał Gomuła

GOMUŁA Rafał

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady

reprezentant VI części WZCz JSM

rgomula@jsm-jaslo.com.pl

Jerzy Okarma

OKARMA Jerzy

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant VI części WZCz JSM

jokarma@jsm-jaslo.com.pl

Bogusława Wójcik

WÓJCIK Bogusława

Sekretarz Rady Nadzorczej

reprezentant VII części WZCz JSM

bwojcik@jsm-jaslo.com.pl