Rada Nadzorcza

Składa się z 9 członków Spółdzielni wybranych na 3- letnią kadencję z nieograniczonej liczby kandydatów przez Walne Zgromadzenie Członków JSM.

Rada Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Rada Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zostały wybrane następujący członkowie  reprezentujący:

 • w I część Walnego Zgromadzenia:
  • NOSAL Grzegorz – Przewodniczący Rady
 • II część Walnego Zgromadzenia:
  • WOŹNIACKI Leszek – Członek Rady
 • III część Walnego Zgromadzenia:
  • HENZEL Wacław – Członek Rady
 • IV część Walnego Zgromadzenia:
  • MYŚLIWIEC Bogusława  – Członek Rady
 • V część Walnego Zgromadzenia:
  • LABUT Wiesława  – Członek Rady
 • VI część Walnego Zgromadzenia:
  • OKARMA Jerzy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady
  • ROJKOWSKI Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady
 • VII część Walnego Zgromadzenia:
  • KRAJEWSKI Stanisław – Przewodniczący Komisji GZM Rady
  • WÓJCIK Bogusława – Sekretarz Rady
Grzegorz Nosal

NOSAL Grzegorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

reprezentant I części WZCz JSM

Leszek Woźniacki

WOŹNIACKI Leszek

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant II części WZCz JSM

200x300

HENZEL Wacław

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant III części WZCz JSM

Bogusława Myśliwiec

MYŚLIWIEC Bogusława

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant IV części WZCz JSM

200x300

LABUT Wiesława

Członek Rady Nadzorczej

reprezentant V części WZCz JSM

Jerzy Okarma

OKARMA Jerzy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

reprezentant VI części WZCz JSM

Tadeusz Rojkowski

ROJKOWSKI Tadeusz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

reprezentant VI części WZCz JSM

200x300

KRAJEWSKI Stanisław

Przewodniczący Komisji GZM Rady Nadzorczej

reprezentant VII części WZCz JSM

Bogusława Wójcik

WÓJCIK Bogusława

Sekretarz Rady Nadzorczej

reprezentant VII części WZCz JSM