Dla mieszkańców

Uchwały organów JSM

Uchwały Rady Nadzorczej 2021

  • Uchwała RN nr 10/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 40/2020 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2021 rok
  • Uchwała RN nr 9/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania zużycia wody w zasobach Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Uchwała RN nr 7/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 36/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Remontowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle.
  • Uchwała RN nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 41/2020 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2020 r. i zatwierdzenia wysokości odpisów na fundusz remontowy w 2021 r. dla nieruchomości zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Szkolnej 5.
  • Uchwała RN nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 40/2020 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie  zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2021 rok

Uchwały Rady Nadzorczej 2020

Uchwały Zarządu 2021

  • Uchwała Zarządu JSM nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w Bieczu, oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zlokalizowanych w Bieczu.

Uchwały Zarządu 2020

Adres i siedziba firmy:

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3-go Maja 40
38-200 Jasło
poczta e-mail: jsm@jsm-jaslo.com.pl

 

REGON: 000489047
NIP: 685-000-73-16
Nr konta: 59 10202964 0000 6102 0004 0659

Telefony alarmowe

Osiedle Baczyńskiego – Kopernika

602 796 501 – wszystkie awarie
134485719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Mickiewicza

605 547 566 – wszystkie awarie
134465275 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Parkowa

510 086 626 – wszystkie awarie
134462719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Szajnochy

510 086 626 – wszystkie awarie
134462719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Szkolna – Krasińskiego – Sikorskiego

510 086 626 – wszystkie awarie
134462719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Szkolna- Krasińskiego – Szopena

605 547 566 – wszystkie awarie
134465275 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Śródmieście I

602 796 501 – wszystkie awarie
134485719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Śródmieście II

602 796 501 – wszystkie awarie
134485719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Na Kotlinę

605 547 566 – wszystkie awarie
134465275 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW