Uchwały organów JSM

Uchwały Rady Nadzorczej 2022

  • Uchwała RN nr 13/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania zużycia wody w zasobach Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  .
  • Uchwała RN nr 12/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 34/2021 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok.
  • Uchwała RN nr 10/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 35/2021 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2021 r. i zatwierdzenia wysokości odpisów na fundusz remontowy w 2022 r. dla nieruchomości zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Szopena 15.
  • Uchwała RN nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 34/2021 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok.
  • Uchwała RN nr 6/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 34/2021 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok.

Uchwały Rady Nadzorczej 2021

Uchwały Rady Nadzorczej 2020

Uchwały Zarządu 2022

Uchwały Zarządu 2021

Uchwały Zarządu 2020

Adres i siedziba firmy:

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3-go Maja 40
38-200 Jasło
poczta e-mail: jsm@jsm-jaslo.com.pl

 

REGON: 000489047
NIP: 685-000-73-16
Nr konta: 59 10202964 0000 6102 0004 0659

Telefony alarmowe

Osiedle Baczyńskiego – Kopernika

602 796 501 – wszystkie awarie
134485719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Mickiewicza

605 547 566 – wszystkie awarie
134465275 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Parkowa

510 086 626 – wszystkie awarie
134462719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Szajnochy

510 086 626 – wszystkie awarie
134462719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Szkolna – Krasińskiego – Sikorskiego

510 086 626 – wszystkie awarie
134462719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Szkolna- Krasińskiego – Szopena

605 547 566 – wszystkie awarie
134465275 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Śródmieście I

602 796 501 – wszystkie awarie
134485719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Śródmieście II

602 796 501 – wszystkie awarie
134485719 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW

Osiedle Na Kotlinę

605 547 566 – wszystkie awarie
134465275 – wszystkie awarie
603 976 379 – wszystkie awarie instalacji domofonowej
693 182 090 – wszystkie awarie inst. CO i CCW