Glowica

PODWYŻKI CEN ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ

Podwyżki cen za zakup energii cieplnej w Jaśle stają się faktem. Od 2 września br. zacznie obowiązywać nowa taryfa ciepła dla MPGK sp. z o.o. w Jaśle. 19 sierpnia br. wpłynęła oficjalna informacja Spółki o nowych cenach i stawkach opłat. Zmiana taryfy była nieunikniona, ale skala wysokości wzrostu opłat nas zaskoczyła
i nie napawa zbytnim optymizmem, w konsekwencji będzie wymuszała znaczne podwyżki opłat czynszowych związanych z dostawą energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, o których będziemy informować na bieżąco.