Zarząd

Organ składający się z trzech członków Spółdzielni, o charakterze wykonawczym. Zarząd składa oświadczenia woli za Spółdzielnię i reprezentuje ją na zewnątrz.
Janusz Przetacznik, Prezes Zarządu Jsm

Janusz PRZETACZNIK

Prezes Zarządu

Grzegorz Mielech

Grzegorz MIELECH

Zastępca Prezesa Zarządu

Bogumiła Kraus Członek Zarządu

Bogumiła KRAUS

Członek Zarządu

Elżbieta GRABOWSKA

Główny księgowy

Pełnomocnik Zarządu