Woda

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 1 czerwca 2020 r. na terenie miasta i gminy Biecz ulegają zmianie opłaty za dostawę wody zimnej i odbiór ścieków zgodnie z zatwierdzoną trzyletnią taryfą. Rozliczenie wnoszonych opłat z tytułu zużycia wody i odbioru ścieków za 2020 rok odbędzie się za okres 5-ciu miesięcy wg stanu na dzień 31 maja 2020 r. i za okres kolejnych 7-miu miesięcy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.  Szczegóły dotyczące wysokości aktualnych opłat są dostępne w zakładce OPŁATY.