Walne Zgromadzenie Członków JSM

Walne Zgromadzenie Członków JSM jest najwyższym organem Spółdzielni, które zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Walne Zgromadzenie dzieli się na części. Zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza.

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku przygotowuje się do obycia Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanego dalej Walnym, które podsumuje 2023 rok oraz wytyczy kierunki działania na rok bieżący oraz lata przyszłe.

Przygotowując się do zwołania i odbycia Walnego, jak dotychczas organy Spółdzielni podjęły następujące decyzje, które prezentujemy poniżej:

2022

WZCz 2022

Walne Zgromadzenie Członków JSM - informacja

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE:

Rada Nadzorcza

Zarząd

2023

WZCz 2023

Walne Zgromadzenie Członków JSM - informacja


MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE:

Rada Nadzorcza:

Zarząd:


PROJEKTY UCHWAŁ WZCZ 2023:

2024

WZCz 2024


MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE:

Rada Nadzorcza:

Zarząd:


PROJEKTY UCHWAŁ WZCZ 2024:

Archiwum

WZCz 2021

Walne Zgromadzenie Członków JSM w 2021 roku nie odbyło się z powodu pandemii koronawirusa.

Materiały sprawozdawcze:

Rada Nadzorcza

Zarząd