Walne Zgromadzenie Członków JSM

Walne Zgromadzenie Członków JSM jest najwyższym organem Spółdzielni, które zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Walne Zgromadzenie dzieli się na części. Zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza.

2020

WZCz 2020

Walne Zgromadzenie Członków JSM

Rada Nadzorcza

Zarząd

Informacje o terminach i miejscu posiedzeń poszczególnych części Walnego