Opłaty

C.o. i C.c.w.u.

Energia elektryczna

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontakt do działu Czynsze

  • Pokój nr 4 w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 3-go Maja 40
  • Telefony: 13 446 40 40 oraz 13 446 40 49, nr wew. 40