Opłaty

C.o. i C.c.w.u.

 

Energia elektryczna

Zimna woda i odbiór ścieków

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

  • Uchwała Zarządu nr 79/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. – w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych gromadzonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w Jaśle.
  • Uchwała Zarządu nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w Bieczu, oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zlokalizowanych w Bieczu.
  • Uchwała Zarządu nr 59/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych gromadzonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w Jaśle – od 1 stycznia 2021 r.

Eksploatacja

Fundusz remontowy

Kontakt do działu Czynsze

  • Pokój nr 4 w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 3-go Maja 40
  • Telefony: 13 446 40 40 oraz 13 446 40 49, nr wew. 40