Logo JSM

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2024 rok

Członkowie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZAWIADOMIENIE

o przynależności do części Walnego Zgromadzenie Członków

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Działając na podstawie § 114 oraz § 115 ust.1 Statutu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w 7 częściach w dniach od 23 maja do 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz uchwały nr 27/2024 Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwoła w 2024 r. podjętej w związku z uchwałą Rady Nadzorczej JSM nr 8/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.,  Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje że:

     Członek Zarządu                           Z – ca Prezesa                           Prezes Zarządu

       Bogumiła Kraus                          Grzegorz Mielech                    Janusz Przetacznik


Kolejny nr części WZCz JSM 2024Czas i miejsce kolejnej części WZCz JSM 2024
I22 maja br. godz. 16.00 – sala kinowa w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 13
II23 maja br. godz. 16.00 – świetlica JSM w Jaśle ul. 3-go Maja 40
III24 maja br. godz. 16.00 – świetlica JSM w Jaśle ul. 3-go Maja 40

Przygotowując się do zwołania i odbycia Walnego, jak dotychczas organy Spółdzielni podjęły następujące decyzje, które tutaj prezentujemy. Najważniejsze dokumenty prezentujemy również poniżej: