Glowica

MPGK przerzuca odpowiedzialność za wzrost cen swoich usług na innych! Standard monopolisty?

MPGK znowu chce zafałszować rzeczywistość manipulując informacjami przedstawianymi Mieszkańcom prezentując tylko wartości jednostkowych stawek opłat za energię cieplną i to w cenach netto oraz dynamikę prezentowanych zamian. Może już pora aby Spółka samodzielnie ponosiła odpowiedzialność za swoje decyzje taryfowe i bezpośrednio pobierała wynagrodzenie od Mieszkańców Miasta Jasła za świadczone usługi dostawy ciepła, wody zimnej i odbioru ścieków.

Spółdzielnia i inni zarządcy nieruchomości wspólnych dokładają należytej staranności, aby zmniejszyć nie tylko bieżące obciążenia Mieszkańców, ale również zapotrzebowanie na ilość energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody. Należy ubolewać, że od 2021 roku zaciskanie pasa występuje tylko po stronie Mieszkańców Miasta Jasła.

Trudno nie zauważyć, że pomimo zmniejszenia ilości zakupionej energii cieplnej o ponad 7%  w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wartość zapłaconych faktur na rzecz Spółki wzrosła o prawie 70%. Czy tak niewinnie wyglądają „minimalne” wręcz kosmetyczne zmiany taryfowe, o których mowa w informacji Spółki? Warto postawić pytanie: czy też tylko tak „minimalnie” wzrosły przychody Spółki w 2023 roku z tytułu sprzedaży ciepła i nie należy spodziewać się kolejnych podwyżek? Wydawać by się mogło, że manipulowanie opinią publiczną, zgrabna „gra” liczbami nie przystoi prezesowi zarządu miejskiej spółki, a jednak to robi. Ale w imię jakich a może lepiej czyich interesów? Że miejska Spółka jest najlepsza, bo jedyna? Że tylko zarządcy nieruchomości wspólnych są źli bo nie potrafią rozliczać kosztów sprzedawanych „bardzo tanich” usług Spółki? Należy dodać, tych samych zarządców jakże pożądanych dla Spółki gdy chodzi o wygodę i pewność zapłaty za wystawione faktury!  

Po raz kolejny zachęcam i ponowię wielokrotnie kierowany przez Spółdzielnię apel do kolejnych Prezesów Zarządu MPGK sp. z o.o. aby Spółka przestała się „chować” za przepisy i za pośredników, gdyż żaden przepis tego Spółce nie zabrania, aby zaczęła samodzielnie ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje taryfowe i bezpośrednio pobierać wynagrodzenie od Mieszkańców Miasta Jasła za świadczone usługi dostawy ciepła, wody zimnej i odbioru ścieków.

Serdecznie zapraszam Pana Prezesa na spotkania z Mieszkańcami Miasta Jasła, które odbędą się w dniach 23 i 24 maja br., którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchają informacji Prezesa Zarządu MPGK na temat kształtowania kosztów dostawy ciepła na terenie Jasła i ich rozliczania.

Prezes Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Janusz Przetacznik

Odpowiedź Zarządu JSM na informacje opublikowane przez dostawcę ciepła MPGK Jasło Sp. z o.o.

Zaproszenie Prezesa MPGK Sp. z o. o. na Walne Zgromadzenie Członków JSM w 2024 t.

Odpowiedź Prezesa MPGK Sp. z o. o. na informacje przedstawione przez JSM