Logo JSM

Materiały sprawozdawcze za rok 2023

Walne Zgromadzenie Członków JSM – informacja

WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez WZCz 2024

Zawiadomienie o przynależności do części Walnego:


MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE:

Rada Nadzorcza:

Zarząd: