Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 40 Szybki kontakt: (013) 44-640-40, (013) 44-654-29

Aktualności

Kopernika, Baczyńskiego – przerwa w dostawie wody

Kopernika, Baczyńskiego – przerwa w dostawie wody

Kopernika, Baczyńskiego – przerwa w dostawie wody Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 05.12.2023r. w godzinach 7.30 – 14.30 w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy: KOPERNIKA i BACZYŃSKIEGO. Zamknięcie wody dotyczy budynków: Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. […]

Czytaj więcej

Kolejna podwyżka opłat za media

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle z kolejną nową taryfą, tym razem Taryfą dla Ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle poinformowało, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.48.2023.EŚ z dnia 22 listopada 2023 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła. Taryfa została opublikowana na stronie Biuletynu Branżowego […]

Czytaj więcej

Kolejna podwyżka opłat za media
Współpraca Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z PZU SA

Współpraca Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z PZU SA

Uprzejmie informujemy, że Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła umowę ze spółką PZU SA, na mocy której, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców naszych zasobów mieszkaniowych zrealizowane zostanie zadanie prewencyjne polegające na zakupie oraz montażu kamer szybkoobrotowych i rejestratora wraz z potrzebnym osprzętem, celem uzupełnienia monitoringu wizyjnego miasta Jasła, obejmującego osiedla mieszkaniowe Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pawilon handlowy […]

Czytaj więcej

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Jaśle

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Jaśle Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że otrzymała Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 27 października 2023 r. znak: RZ.RZT.70.60.2023., z której wynika, że  z dniem 11 listopada 2023 r. wejdzie w życie […]

Czytaj więcej

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Jaśle
Unikajmy niepotrzebnych wydatków

Unikajmy niepotrzebnych wydatków

Unikajmy niepotrzebnych wydatków Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie przypomina o konieczności terminowego (tj. z góry do 15 dnia każdego miesiąca) regulowania opłat czynszowych, tak aby nie narażać się na naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu opłat. Odsetki ustawowe (za opóźnienie w regulowaniu opłat czynszowych) Spółdzielnia nalicza na podstawie § 97 oraz § 98 Statutu Jasielskiej […]

Czytaj więcej

„LAWENDA” – kolejna „kwiatowa” inwestycja Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„LAWENDA” – kolejna „kwiatowa” inwestycja Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„LAWENDA” – kolejna „kwiatowa” inwestycja. Czy można mieszkać w zielonej kotlinie? To marzenie szukających dobrej lokalizacji dla swojego rodzinnego „gniazdka” spełnić można korzystając z oferty Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Taki był właśnie nasz zamysł, by wybudować osiedle budynków wielorodzinnych, które swoim otoczeniem i klimatem przypominać będzie zieloną kotlinę, czyli miejsce, które kojarzy się wszystkim z […]

Czytaj więcej

Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2024

Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2024

Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2024 Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przystępuje do opracowania planów zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni na 2024 r. Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Administracjami Osiedlowymi przygotował do realizacji w 2024 roku projekty zamierzeń remontowych związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi na naszych osiedlach. Plany zamierzeń remontowych są już wywieszone na tablicach […]

Czytaj więcej