Gaz

Os. Śródmieście – ciąg dalszy okresowej kontroli sprawności instalacji gazowej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram  przeglądów Osiedle Śródmieście I i II

  • Dworcowa 4 – 20 maja w godz.  1100 do 1300 oraz 1600 do 1700
  • Ujejskiego 28 – 21 maja w godz.  800 do 1000 oraz 1600 do 1700
  • Ujejskiego 30 – 21 maja w godz. 1000 do 1200 oraz 1600 do 1700
  • Rejtana 27 – 21 maja w godz. 1200  do 1500 oraz 1700 do 1800

Kontrolę przeprowadzi: “EKO- SYSTEM”, Damian Świdrak, nr tel. 731 014 100  

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.