Logo JSM

2019 – Materiały sprawozdawcze

Walne Zgromadzenie Członków JSM w 2020 roku nie odbyło się z powodu pandemii koronawirusa.

Materiały sprawozdawcze:

Rada Nadzorcza

Zarząd