Logo JSM

2020 – Materiały sprawozdawcze

Walne Zgromadzenie Członków JSM w 2021 roku nie odbyło się z powodu pandemii koronawirusa.

Materiały sprawozdawcze:

Rada Nadzorcza

Zarząd