Logo JSM

Materiały sprawozdawcze za rok 2022

Walne Zgromadzenie Członków JSM – informacja

WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez WZCz 2023

Zawiadomienie o przynależności do poszczególnych części WZCz JSM 2023


MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE:

Rada Nadzorcza:

Zarząd: