Ducala20

Ducala 20 – kl. I-II – remont poziomu kanalizacji sanitarnej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że w budynku przy ul. Ducala 20  kl. I , II:

od dnia 13.06.2023 r.

planowane jest rozpoczęcie prac  związanych z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej.  

W związku z powyższym w korytarzu piwnicznym i piwnicach indywidualnych wykonywane będą wykopy co znacznie utrudni komunikację oraz dostęp do piwnic indywidualnych.

Prosimy właścicieli piwnic przez które przebiega trasa remontowanego poziomu kanalizacyjnego o umożliwienie swobodnego dostępu do piwnic w celu sprawnego i szybkiego wykonania prac.

Powyższe prace wykonywane będą w ramach zatwierdzonego planu remontowego na rok 2023.

Wykonawcą w/w prac jest Zakład Remontowo – Budowlany „ Melbud” 38-200 Jasło ul. Szopena 30  tel.   602 796 501 lub 537 100 605

Prosimy mieszkańców  piwnic o przygotowanie oraz sukcesywne udostępnianie wykonawcy robót.

W czasie realizacji robót, w uzasadnionych przypadkach można również skorzystać z pomocy pracowników wykonawcy.

Wszystkich mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz