Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Śródmieście I

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście I’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

w dniach: od 09.09. 2020 r. do 14.09.2020 r. w godzinach w godz. od 16.00 do 18.00

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów – Osiedle Śródmieście I:

  • 3-go Maja 31 – 14 września 2020 r. w godz. 16.00 – 17.00
  • 3-go Maja 33 – 14 września 2020 r. w godz. 17.00 – 18.00
  • 3-go Maja 34 – 09 września 2020 r. w godz. 16.00 – 18.00
  • 3-go Maja 36 – kl. I, II, III – 10 września 2020 r. w godz. 16.00 – 18.00
  • 3-go Maja 36 – kl. IV, V, VI – 11 września 2020 r. w godz. 16.00 – 18.00
  • Floriańska 17 – 14 września 2020 r. w godz. 17.00 – 18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: “EKO- SYSTEM” Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przegladów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

  • Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.
  • Osoby przebywające na kwarantannie muszą informować o tym fakcie przez zamknięte drzwi, lub zgłosić to pod numer telefonu umieszczonym na ogłoszeniu.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz