Kominy

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna–Szopena–Krasińskiego informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023) w Państwa budynkach odbędzie się okresowe czyszczenie instalacji kominowej i wentylacyjnej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Czyszczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

I.

 • Szkolna 14 – 09.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Szkolna 16 – 09.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Szkolna 26 – 09.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Szkolna 30 – 09.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Szkolna 32 – 09.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Szkolna 34 – 09.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Szopena 20 – 09.09.2020 r. w godz. 800–1200

II.

 • Szopena 22 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Szopena 24 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Krasińskiego 13 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Krasińskiego 15 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Krasińskiego 17 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Krasińskiego 53 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Krasińskiego 55 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200
 • Krasińskiego 71 – 10.09.2020 r. w godz. 800–1200

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz