Glowica

Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Bednarska 7

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla “Szajnochy” informuje, że:

od dnia 07.09.2020 r.

zostaną rozpoczęte prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Prace będą polegać na wymianie zaworów termostatycznych oraz głowic przy grzejnikach centralnego ogrzewania. Prace będą prowadzone wg następującego harmonogramu:

  1. Klatka I – 07.09.2019 r. w godzinach 7³° – 14³°
  2. Klatka II – 08.09.2019 r. w godzinach 7³° – 14³°
  3. Klatka III – 09.09.2019 r. w godzinach 7³° – 14³°

Prosimy o obecność w mieszkaniu i udostępnienie dostępu do zaworów termostatycznych przy grzejnikach we wszystkich pomieszczeniach w Państwa mieszkaniach.

Wykonawcą w/w prac będą pracownicy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Dział Ciepłownictwa tel. 693 182 091 , 693182092.

Przepraszamy za uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Tomasz Czernicki