Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Śródmieście I i II

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

Odbędzie się ona w dniach od 13.05.2024 do 17.05.2024 w godzinach od 1130 do 1800

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

                         Harmonogram  przeglądów: Osiedle Śródmieście I i II

  • Szopena 13 – 13 maja w godz. 1130 do 1400 oraz 1700 do 1800
  • Kołłątaja 2 – kl. I, II, III – 16 maja w godz. 1200 do 1500 oraz 1700 do 1800
  • Kołłątaja 2 – kl. IV, V, VI – 17 maja w godz. 1200 do 1500 oraz 1700 do 1800
  • W. Pola 2 – 13 maja w godz. 1400 do 1700                     
  • Mickiewicza 5 – 14 maja w godz. 1130 do 1400 oraz 1700 do 1800
  • Mickiewicza 5A – 14 maja w godz. 1400 do 1700           

Przeglądy przeprowadza: EKO- SYSTEM, Damian Świdrak, nr tel.  731 014 100  

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.