Gaz

Okresowy przegląd instalacji gazowej na os. Mickiewicza – Gamrat

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przeprowadzona zostanie w Państwa mieszkaniach okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej oraz pomiar zawartości tlenku węgla w spalinach podgrzewaczy wody. Kontrola odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Mickiewicza 112: w dniu 14.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 114 kl.1,2,3,4: w dniu 15.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 114 kl.5,6,7,8: w dniu 16.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 116: w dniu 17.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 118 kl.1,2,3: w dniu 18.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 118 kl.4,5,6: w dniu 21.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 120: w dniu 22.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 122: w dniu 23.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 124: w dniu 23.09.2020 r. w godzinach od 10.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 126: w dniu 23.09.2020 r. w godzinach od 10.30 do 12.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 128: w dniu 24.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 130: w dniu 24.09.2020 r. w godzinach od 10.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 132: w dniu 24.09.2020 r. w godzinach od 10.30 do 12.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 154- główne wejście: w dniu 25.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 154-boczne wejście: w dniu 28.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Mickiewicza 150 i Mickiewicza 152: w dniu 29.09.2020 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz 16.00 do 17.00
 • Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
  „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.
  Kontrolę będzie przeprowadzała firma: Zakład Instalatorstwo Gazowo-Sanitarne, Zenon Adamik, ul. Krasińskiego 52, 38-200 Jasło, Osoba wykonująca przeglądy: Pan Jacek Wiatr

Administrator Osiedla
Kamil Warzecha