Logo JSM

Kopernika 2 i 4 oraz Ujejskiego 30 – przegląd inst. oddymiania i wyłączników przeciwpożarowych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Kopernika ’’ informuje że:

  • w dniu  29.04.2024 r. w budynku Kopernika 2        od godz. 1000 do 1100  
  • w dniu  29.04.2024 r. w budynku Kopernika 4        od godz. 1100 do 1200  
  • w dniu  29.04.2024 r. w budynku Ujejskiego 30       od godz. 1300 do 1400  

będą prowadzone prace związane z przeglądem poprawności działania  instalacji oddymiania i wyłączników przeciwpożarowych.

W związku z powyższym wystąpią krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu do Państwa mieszkań.  

Wykonawcą w/w prac jest firma „ELMAX”, 38-200 Jasło, ul. Starowiejska 78, tel. 518622373

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak