3maja36

Remont podestu przy wejściu do II klatki schodowej bloku przy ul. 3-go Maja 36

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla “Śródmieście” informuje, że od dnia:

14.09.2020 r.

w związku z realizacją Planu Zamierzeń Remontowych na rok 2020 planuje się rozpoczęcie prac związanych z remontem i podestu przy wejściu do II klatki schodowej bloku przy ul. 3- Maja 36. Przeprowadzenie remontu jest konieczne ze względu na zły stan techniczny w/w podestu.

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wystąpią utrudnienia w komunikacji pieszej – z wejściem i wyjściem z remontowanej klatki schodowej do Państwa mieszkań.

Wykonawcą wyżej wymienionych prac będzie firma ,,Melbud’’, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30, tel; 602 796 501

Przepraszamy za powstałe w wyniku prowadzenia prac uciążliwości i prosimy o zachowanie ostrożności.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz