Kominy

Osiedle Kopernika – Okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Kopernika informuje

że w dniach od 11.03.2024 r. do 14.03.2024 r. w godzinach od  800 do 1200

przeprowadzana będzie okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych. Prace będą prowadzone  z dachu budynków.

Jednocześnie informujemy, że kontrola jest obowiązkowa.  Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja . 2023).

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Kominiarski „FLORIAN”, ul. Krasińskiego 13, 38-200 Jasło, tel. 13 4464364, kom. 519146011

Harmonogram przeglądów:

 • Kopernika 2              11 marca        w godz. od 800   do   1200
 • Kopernika 4              11 marca        w godz. od 800   do   1200
 • Kopernika 5              11 marca        w godz. od 800    do   1200
 • Kopernika 5a             13 marca        w godz. od 800   do 1200 przegląd w mieszkaniach
 • Kopernika 6              13 marca        w godz. od 800   do   1200
 • Kopernika 9              11 marca        w godz. od 800   do   1200
 • Kopernika 12            12 marca        w godz. od 800   do   1200
 • Kopernika 14            12 marca        w godz. od 800   do   1200
 • 3- Maja 38                 12 marca        w godz. od 800   do   1200
 • 3- Maja 42                 12 marca        w godz. od 800    do   1200
 • Baczyńskiego  25      13 marca        w  godz. od 800   do  1200
 • Baczyńskiego  27      13 marca        w godz. od 800   do   1200
 • Baczyńskiego  15B   13 marca         w godz. od 800   do   1200
 • Baczyńskiego  15      14 marca
 • 3- Maja 40                 14 marca       

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak