WYKAZ PORJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ W JAŚLE stanowiących Załączniki do Uchwały nr 29 Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30 kwietnia 2024 roku.