Logo JSM

JASIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM NA WYBÓR WYKONAWCY DLA REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – „LAWENDA” Segment A i Segment B z garażem podziemnym przy ul. Polnych Kwiatów w Jaśle

  • TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM  –  15 GRUDNIA 2022 ROKU O GODZ. 1500
  • OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU – 16 GRUDNIA 2022 ROKU O GODZ. 1200 W SIEDZIBIE JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWE PRZY UL. 3 MAJA 40 – POK. NR 6
  • ROZPOCZĘCIE REALIZACJI – PIERWSZY KWARTAŁ 2023 r.
  • ZAKOŃCZENIE – DO 18 MIESIĘCY OD DATY ROZPOCZĘCIA PRAC
  • WADIUM – 25.000,00 ZŁ
  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W CENIE 1 000,00 ZŁ + VAT – DOSTĘPNA W DZIALE TECHNICZNYM SPÓŁDZIELNI – POK. NR 1 . TEL 134464040 lub jsm@jsm-jaslo.com.pl