W. Pola 2

Remont poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Jaśle przy ul. W. Pola 2 – kl. I , II, III

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że w budynku przy ul. W. Pola 2  kl. I , II , III:

od dnia 09.03.2021 r.

będą prowadzone prace związane z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym w korytarzu piwnicznym i piwnicach indywidualnych wykonywane będą wykopy co znacznie utrudni komunikację oraz dostęp do piwnic indywidualnych.

Prosimy właścicieli piwnic przez które przebiega trasa remontowanego poziomu kanalizacyjnego o umożliwienie swobodnego dostępu do piwnic w celu sprawnego i szybkiego wykonania prac.

Powyższe prace wykonywane będą w ramach zatwierdzonego planu remontowego na rok 2021.

Wykonawcą w/w prac jest Zakład Remontowo – Budowlany „Melbud”, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30, nr tel. 602 796 501 lub 013 44 857 19

Prosimy mieszkańców w/w piwnic o przygotowanie oraz sukcesywne udostępnianie wykonawcy robót.

Z uwagi na panujące obecnie zagrożenie epidemiczne przy wykonywaniu prac zachowane zostaną następujące środki bezpieczeństwa, które będą bezwzględnie przestrzegane:

– przy wejściu na czas wykonania robót wystawiony zostanie płyn do dezynfekcji dłoni,

– zwracane przez Wykonawcę klucze będą dezynfekowane (na życzenie lokatora wrzucane do skrzynek),

– wszystkie przedmioty znajdujące się w piwnicach będą zabezpieczane foliami malarskimi, takie elementy jak kłódki, klamki itp., po wykonaniu robót zostaną zdezynfekowane, 

– pracownicy wykonujący roboty wyposażeni będą w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

W czasie realizacji robót w uzasadnionych przypadkach można również skorzystać z pomocy pracowników Wykonawcy.

Wszystkich mieszkańców prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz