Elektryka

W. Pola 2 oraz W. Pola 6 – okresowy przegląd inst. elektrycznej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Państwa budynkach okresową kontrolę sprawności instalacji elektrycznej.

Kontrola polegać będzie na pomiarach izolacji oraz pomiarach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

W tym celu wymagany jest w dniach kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej w Państwach mieszkaniach.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • W. Pola 2 – w dniu 20 lutego 2024 r. w godz. 800 do 1500 oraz dodatkowo w dniu 22 lutego 2024 r. w godz. 1300 do 1700 
  • W. Pola 6 – w dniu 21 lutego 2024 r. w godz . 800 do 1500 oraz dodatkowo w dniu 22 lutego 2024 r. w godz . 1300 do 1700     

Kontrolę Przeprowadza Zakład Usługowo Handlowy ,,Stanel’’, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30

Osoba przeprowadzająca przegląd jest dostępna pod telefonem komórkowym 603 97 63 79.

Podstawa prawna przeprowadzanych  przeglądów: Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach zamieszkania   zbiorowego wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art. 62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz