3maja31

Remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. 3go Maja 31 i 33

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że:

od dnia 23.05.2022 r.

wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jaśle przystępuje do I etapu remontu drogi dojazdowej do budynków przy ul. 3- Maja 31 i 33 (przygotowanie podłoża pod asfaltowanie.)

W związku prowadzonymi pracami od dnia 23.05.2022 r. zamknięty będzie dojazd do w/w budynków i garaży.

Na czas remontu, prosimy o parkowanie swoich pojazdów poza w/w terenem.

Wykonawcą prac będzie Firma „Romax’’ Robert Pastwa, Przysieki 18 A, tel. 502 490 308.

II etap remontu (położenie nawierzchni asfaltowej) przeprowadzony zostanie w miesiącu czerwcu br.

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz