Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Szkolna – Szopena – Krasińskiego

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna – Szopena – Krasińskiego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów Osiedle Szkolna – Szopena – Krasińskiego

 1. Szkolna 14 – 23.05.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 2. Szkolna 16 – 23.05.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 3. Szkolna 26 – 23.05.2022r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 4. Krasińskiego 71 – 23.05.2022r godz. 17.00-18.00
 5. Szkolna 30 – 24.05.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 6. Szkolna 34 – 24.05.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 7. Krasińskiego 53 – 25.05.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 8. Krasińskiego 55 – 24.05.2022r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 9. Szopena 20 – 25.05.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 10. Szopena 22 – 25.05.2022r godz. 12.00-13.00, 17.00-18.00
 11. Szopena 24 – 25.05.2022r godz. 13.00-15.00, 17.00-18.00
 12. Krasińskiego 13 – 26.05.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 13. Krasińskiego 15 – 26.05.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 14. Krasińskiego 17 – 26.05.2022r godz. 12.00-14.00, 17.00-18.00

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM, Damian Świdrak, TEL.  731 014 100.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.