3maja31

3go Maja 31 i 33 – asfaltowanie drogi wewnętrznej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że:

w dniu 10.06.2022 r. (piątek)

przystępuje do II etapu remontu drogi dojazdowej do budynków przy ul. 3- Maja 31 i 33 tj. asfaltowanie drogi dojazdowej.

W związku prowadzonymi pracami w dniu 10.06.2022 r. będzie zamknięty dojazd do w/w budynków i garaży.

Na czas remontu, prosimy o niepozostawianie pojazdów .

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mostowych  w Jaśle  ul. Jana Pawła II 30 tel. 13 44 640 11

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz