Logo JSM

Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 14 w Jaśle.

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 14 w Jaśle.

  • Termin realizacji zadania – 30/09/2021.
  • Termin składania ofert – 24/06/2021 r. do godz. 12:00
  • Miejsce składania ofert – sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 24/06/2021 r. o godz. 14: 00

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21