Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na wybór wykonawcy dla realizacji zadania pod nazwą:

Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Jaśle przy ul. Bednarska 11


  • Termin realizacji zadania – 31/03/2024 r.
  • Termin składania ofert – 25/01/2024 r. do godz. 9:00
  • Miejsce składania ofert – Sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 25/01/2024 r. o godz. 9: 30 pok. nr 6 (świetlica).

SIWZ dostępna w Dziale Technicznym JSM – nr tel. (013) 4464040 wew. 21