Logo JSM

Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ściany południowo wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 5A w Jaśle

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ściany południowo wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 5A w Jaśle.

  • Termin realizacji zadania – 30/09/2021.
  • Termin składania ofert – 28/06/2021 r. do godz. 15:00
  • Miejsce składania ofert – sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 29/06/2021 r. o godz. 9: 00

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21