Na Kotlinę 3

Wykonanie docieplenia ściany południowej balkonowej i zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Na Kotlinę 3 w Jaśle.

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Na Kotlinę 3 w Jaśle.

  • Termin realizacji zadania – 31/08/2022.
  • Termin składania ofert – 09/05/2022 r. do godz. 12:00
  • Miejsce składania ofert – sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 10/05/2022 r. o godz. 9: 00

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21