Gaz

Przegląd inst. gazowej – os. Gamrat Mickiewicza

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zostanie przeprowadzona w Państwa mieszkaniach okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej oraz pomiar zawartości tlenku węgla w spalinach podgrzewaczy wody.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram  przeglądów:

 • Mickiewicza 112: w dniu 05.05.2021r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 114 kl.1,2,3,4: w dniu 06.05.2021r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 114 kl.5,6,7,8: w dniu 07.05.2021r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 116: w dniu 10.05.2021r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 118 kl.1,2,3: w dniu 11.05.2021r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 118 kl.4,5,6: w dniu 12.05.2021r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 120: w dniu 13.05.2021r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 122: w dniu 14.05.2021r. w godzinach od 900 do 1000 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 124: w dniu 14.05.2021r. w godzinach od 1000 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 126:w dniu 14.05.2021r. w godzinach od 1030 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 128: w dniu 17.05.2021r. w godzinach od 900 do 1000 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 130: w dniu 17.05.2021r. w godzinach od 1000 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 132: w dniu 17.05.2021r. w godzinach od 1030 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 154- główne wejście: w dniu 18.05.2021r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 154-boczne wejście: w dniu 19.05.2021r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 150 i Mickiewicza 152: w dniu 20.05.2021r. w godzinach od 900 do 1000 oraz 1600 do 1700

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2
– Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.
– Osoby przebywające na kwarantannie muszą informować o tym fakcie przez zamknięte drzwi, lub zgłosić to pod numer telefonu umieszczonym na ogłoszeniu.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Kontrolę będzie przeprowadzała firma: Zakład Instalatorstwo Gazowo Sanitarne Zenon Adamik ul. Krasińskiego 52, 38-200 Jasło. Osoba wykonująca przeglądy: Pan Jacek Wiatr.

Administrator Osiedla
Kamil Warzecha