Scieki

Skąd te podwyżki?

Od 1 maja wzrastają czynsze naliczane przez JSM. Jak każda podwyżka budzi to zrozumiałe niezadowolenie Mieszkańców i obarczanie winą za to Zarząd Spółdzielni. Czy to było konieczne? – pytają nas oburzeni Mieszkańcy, dlatego poniżej wyjaśniamy.

Z dniem 1 maja br. zmuszeni byliśmy zmienić stawki opłat czynszowych niezależnych od Spółdzielni tj. za dostawę energii cieplnej, wody oraz za odbiór ścieków komunalnych.  Począwszy od 1 kwietnia br. nastąpił znaczny wzrost cen zakupu energii cieplnej. Uwzględniając wyniki rozliczenia wydatków na zakup energii cieplnej w u.br.  Spółdzielnia zdecydowała się uruchomić zmiany miesiąc później. Podwyżki objęły wszystkie nieruchomości do których jest dostarczana energia cieplna na potrzeby przygotowania ciepłej wody (1,66 – 1,89 zł/m3 brutto) oraz te nieruchomości, w których użytkownicy lokali nie mają zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków (0,23 zł/m3 brutto).  Stałe miesięczne opłaty abonamentowe naliczane przez Spółdzielnię pozostały na niezmienionym poziomie (nie uległy zmianom). Podwyżki z tytułu dostawy energii cieplnej  na potrzeby c.o. były zróżnicowane i dotyczyły (objęły) 62 nieruchomości (0,02 – 0,45 zł/m2 brutto), w 39 nieruchomościach opłaty zaliczkowe za c.o. pozostały na niezmienionym poziomie.

Wysokość podwyżki w danej nieruchomości lub odstąpienie od niej warunkowane było wynikami rozliczenia za ubiegły rok kalendarzowy tych nieruchomości z tytułu dostawy energii cieplnej na potrzeby c.c.w.u. i c.o. Nie była to decyzja łatwa i miła, ale konieczna, aby zapewnić płynność finansową i bezpieczeństwo nieprzerwanego dostarczania mediów do zarządzanych nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że dla Mieszkańców osiedla Na Kotlinę to jest bardzo odczuwalna podwyżka i bezsprzecznie odbije się na domowych portfelach, gdyż obejmuje podwyżki nie tylko opłaty za podgrzanie wody ale również i za c.o. O podwyżkach za dostawę wody i odbiór ścieków Mieszkańców 6-ciu budynków na tym osiedlu poinformował bezpośrednio dostawca wody tj. MPGK sp. z o.o. w Jaśle. Mamy nadzieję, że będzie to ostatni tak duży wzrost energii cieplnej dla tego osiedla, gdyż w bieżącym roku rusza pełną parą modernizacja sieci przesyłowych wraz z budową indywidualnych węzłów cieplnych w każdym budynku realizowana przez dostawcę energii cieplnej tj. MPGK sp. z o.o.

Na naszej stronie, w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW znajduje się pod-zakładka OPŁATY. Po jej rozwinięciu wyszczególnione są OPŁATY NIEZALEŻNE od JSM i te ZALEŻNE od naszej administracji.  Po rozwinięciu OPŁAT NIEZALEŻNYCH na naszej stronie udostępniamy taryfy, które stanowią o zmianie cen zakupu wody, odbioru ścieków i dostawy energii cieplnej na terenie miasta Jasła i które dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez MPGK sp. z o.o w Jaśle, niezależnie od tytułu prawnego do lokalu czy nieruchomości. 

Często słyszymy od naszych Mieszkańców, że np. w Warszawie albo innym mieście, opłaty czynszowe są znacznie niższe niż u nas w Jaśle. Lokatorzy są tym wręcz oburzeni, nie patrzą jednak skąd ta na pierwszy rzut oka niezrozumiała dysproporcja. Wyjaśnienie przynosi już pobieżna nawet analiza pozycji cząstkowych naliczanych czynszów tych zależnych i niezależnych od zarządcy nieruchomości. Warto porównywać nie tylko wysokość czynszu, ale przede wszystkim zwracać uwagę na ceny jednostkowe, szczególnie w tych pozycjach, które są rozliczane wg. rzeczywistych wielkości zakupu i zużycia (woda, c.o., śmieci).