Kominy

Okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych Os. Gamrat

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Gamrat – Mickiewicza informuje, że zgodnie z poniżej podanym harmonogramem przeprowadzane będą prace związane z okresową kontrolą przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że kontrola jest obowiązkowa i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia które służy bezpieczeństwu wszystkich Mieszkańców.

Prace będą prowadzone z dachu budynku, bez wejścia do mieszkań i będą wykonywane w pełnym reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja. 2023)

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Kominiarski „FLORIAN”, ul. Bohaterów Monte Casino 3, 38-200 Jasłotel. 13 44 643 64, kom. 519 146 011.

Harmonogram przeglądów:

 • 05.05.2021 od 800 do 1200:
  • Mickiewicza 112
  • Mickiewicza 116
  • Mickiewicza 122
  • Mickiewicza 124
  • Mickiewicza 120
 • 06.05.2021 od 800 do 1200:
  • Mickiewicza 126
  • Mickiewicza 128
  • Mickiewicza 130
  • Mickiewicza 132
 • 07.05.2021 od 800 do 1200:
  • Mickiewicza 152
  • Mickiewicza 154
  • Mickiewicza 114
  • Mickiewicza 118