Elektryka

Remont Wewnętrznych Linii Zasilających oraz rozdzielni instalacji elektrycznej w bloku przy ul. Parkowej 16 i Parkowej 22 w Bieczu

 Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Biecz Parkowa”  informuje, że od dnia:

  • Parkowa 1614.06.2021 do 17.06.2021 tj. (poniedziałek I kl., wtorek II kl., środa III kl., czwartek IV kl)
  • Parkowa 22 – 18.06.2021 tj. (piątek)

zgodnie z postanowieniami Planu Zamierzeń Remontowych na rok 2021 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z remontem instalacji elektrycznych WLZ wraz z rozdzielniami głównymi na klatkach schodowych oraz wymianą tablic bezpiecznikowych w Państwa mieszkaniach.

W związku z powyższym informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej  z powodu konieczności wykonania powyższych prac.

ETAP: I
Przerwy w dostawie energii będą dotyczyć tylko mieszkań w których aktualnie będzie prowadzona wymiana zabezpieczeń (przewiduje się około 2 – 3 godziny czasu na wymianę tablicy i przewodu  zasilającego w jednym mieszkaniu !).

Kolejność i dogodny termin wymiany tablic w mieszkaniach ustali Wykonawca bezpośrednio z Mieszkańcami odpowiednio wcześniej. Dlatego uprasza się Mieszkańców o kontakt telefoniczny z wykonawcą najlepiej do dnia: 14.06.2021.

Termin prac  ETAPU II (wyłączenie zasilania całej klatki!) zostanie poprzedzony oddzielnym ogłoszeniem w późniejszym terminie.

Wyżej wymienione prace remontowe  będą wykonywane w reżimie sanitarnym.

Powyższe prace wykona firma „USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE” Sokołowski Jan, Łężyny 106, 38 – 230 Nowy Żmigród, tel.: 694 267 899

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Stanisław Lech