Elektryka

Biecz ul. Parkowa 24 i 26 – przegląd inst. elektrycznej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja osiedla Parkowa w Bieczu informuje, że w dniu:

  • Parkowa 24 – 15 lipca 2024r. (poniedziałek) w godz.13.00-18.00
  • Parkowa 26 – 16 lipca 2024r. (wtorek) w godz.13.00-18.00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w Państwa mieszkaniach. Przegląd służy Państwa bezpieczeństwu i przeprowadzany jest raz na 5 lat.

W związku z powyższym prosi się Lokatorów, aby w tym terminie udostępnić mieszkania do przeglądu wraz z dostępem do miejsc poboru prądu w łazienkach i kuchniach. Wskazane jest odsunięcie wszelkich mebli oraz urządzeń utrudniających dostęp do miejsc poboru prądu. Podczas przeprowadzania pomiarów mogą nastąpić krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej (ok. 10 minut) na klatce schodowej. Ponadto podczas przeglądu mieszkań konieczne będzie chwilowe odłączenie od zasilania wszystkich urządzeń korzystających z energii elektrycznej. Łączny czas przeglądu jednego mieszkania wyniesie ok.15 min.

UWAGA! W przypadku nieobecności w mieszkaniu w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z Wykonawcą!

Powyższe prace wykona firma Usługi Elektroinstalacyjne Jan Sokołowski, 38-230 Nowy Żmigród, Łężyny 106, tel. podstawowy 729 831 993 lub 694 267 899.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o współpracę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r ., Nr 89, poz. 414 z póż. zm.). Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U.2002 r., Nr 75, poz.690 ) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.