Kominy

Os. Szkolna Sikorskiego Krasińskiego – czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Szkolna – Szopena – Krasińskiego informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023)w Państwa budynkach odbędzie się okresowe czyszczenie instalacji kominowej i wentylacyjnej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Czyszczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

I.

LPNieruchomośćDataGodzina
1.Szkolna 1    02.10.2023r.    800–1200
2.Szkolna 3
3.Szkolna 5
4.Szkolna 7
5.Szkolna 11
6.Szkolna 17
7.Szkolna 19
8.Sikorskiego 6
9.Sikorskiego 7
10.Sikorskiego 8

II.

LPNieruchomośćDataGodzina
11.Sikorskiego 9    03.10.2023r.    800–1200
12.Sikorskiego 11
13.Sikorskiego 12
14.Sikorskiego 17
15.Sikorskiego 19
16.Sikorskiego 21
17.Krasińskiego 79
18.Krasińskiego 85
19.Krasińskiego 87