Kominy

Os. Szajnochy – kontrola przewodów kominowych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szajnochy informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023) w Państwa budynkach odbędzie się okresowa kontrola instalacji kominowej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Harmonogram prac:

 • 04.07.2022 w godz. 07.00-10.00
  • Szajnochy 42
  • Szajnochy 43 
  • Szajnochy 43 c
  • Szajnochy 43 f          
  • Szajnochy 45            
  • Szajnochy 47             
 • 05.07.2022 w godz. 07.00-10.00
  • Szajnochy 51            
  • Szajnochy 53            
  • Szajnochy 57            
  • Szajnochy 55            
  • Szajnochy 59
 • 06.07.2022 w godz. 07.00-10.00
  • Bednarska 5      
  • Bednarska 5a                                
  • Bednarska 7       
  • Bednarska 9      
  • Bednarska 11 

Administrator Osiedla
Stanisław Biel