Kominy

Krasińskiego 14, M.C. Skłodowskiej 4b i 4c – kontrola przewodów kominowych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna–Szopena–Krasińskiego informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023) w Państwa budynkach odbędzie się okresowa kontrola instalacji kominowej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Harmonogram prac:

  1. M.C. Skłodowskiej 4b – dnia 04.07.2022 r. – godz. 700–1000
  2. M.C. Skłodowskiej 4c – dnia 04.07.2022 r. – godz. 700–1000
  3. Krasińskiego 14 – dnia 04.07.2022 r. – godz. 700–1000

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz