Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej – Baczyńskiego 25 i 27 oraz 3go Maja 38 i 42

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  1. Baczyńskiego 25 kl. I-III 25.04.2022r godz. 9.00-12.00 , 16.00-17.00
  2. Baczyńskiego 25 kl. IV-VI 25.04.2022r godz. 12.00-15.00 , 17.00-18.00
  3. Baczyńskiego 27 kl. I-IV 26.04.2022r godz. 8.00-12.00 , 16.00-17.00
  4. Baczyńskiego 27 kl. V-VIII 26.04.2022r godz. 12.00-15.00 , 17.00-18.00
  5. 3-go Maja 38 kl. I-IV 27.04.2022r godz. 8.00-12.00 , 16.00-17.00
  6. 3-go Maja 38 kl. V-VIII 27.04.2022r godz. 12.00-15.00 , 17.00-18.00
  7. 3-go Maja 42 kl. I-III 28.04.2022r godz. 9.00-12.00 , 16.00-17.00
  8. 3-go Maja 42 kl. IV-VI 28.04.2022r godz. 12.00-15.00 , 17.00-18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: “EKO-SYSTEM” DAMIAN ŚWIDRAK, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.