Kominy

Bednarska 9 – klatka III – docieplenie stropodachu

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Szajnochy  informuje Mieszkańców nieruchomości przy ul.  Bednarska 9, klatka III,  że:

w  dniu 17 marca 2022 r. zostaną rozpoczęte prace związane z dociepleniem stropodachu.

Docieplenie ma na celu poprawę izolacji cieplnej budynku oraz mieszkań na 4 piętrze, stanowi również skuteczne zabezpieczenie przeciwogniowe.

Wykonawcą prac będzie firma „ ZIELIŃSKI ”  38 – 200 Jasło Załęże 34, tel.  602 182 838

Administrator Osiedla
Stanisław Biel