Wnioski Zarządu o podział nadwyżki bilansowej:

  1. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału wypracowanego zysku Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2019,
  2. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału wypracowanego zysku Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2020 oraz nierozliczonego wyniku z lat ubiegłych,
  3. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału wypracowanego zysku Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2021 oraz nierozliczonego wyniku z lat ubiegłych.