Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Śródmieście informuje, że:

od dnia 15.07.2020 r . w godz. od 8.00 do 14.30

zostaną rozpoczęte prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Prace będą polegać na wymianie zaworów termostatycznych w Państwa mieszkaniach i zostaną rozpoczęte od I klatki schodowej. Prosimy o umożliwienie dostępu do grzejników we wszystkich pomieszczeniach w Państwa mieszkaniach.

Wykonawcą w/w prac będą pracownicy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dział Ciepłownictwa tel. 533 855 806 lub 693 182 090.
Przepraszamy za uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz